top of page


מה זה מענד? מה המשמעות של המילה ? למה בחרנו במענד כשם למיזם?

מענד בתרבות הבדואית  הוא המפריד באוהל בין המרחב של האישה לבין המרחב של הגבר.
מענד בחוויה של המון נשים הוא אינו רק מפריד פיזי, הוא גם מפריד רגשי נפשי שתוחם את העולם הנשי בתוך גבול מוגדר מראש, ומדיר אותו מתחומים אחרים שנחשבים מותרים אך ורק לעולם הגברי.

בחרנו את השם מענד למיזם כשמקף שמירה על המורשת וכבוד למסורת, ובו בזמן להכניס למסורת רעיונות חדשים וגמישים- כך שמנעד מבחינתו מייצד גם את היכולת להזיז, להגמיש ולהרחיב את החסמים מחיינו כנשים בדואית- וליצור משהו חדש מתוך המסורת הקיימת.

כך למשל בחרנו לקשט את המקום שלנו במנעד מחרוזים מיצירתינו ולתלות אותו על התקרה כקישוט המסמל את המורשת השמרנית ואת הרעיונות החדשים בחיינו כנשים בדואיות. 

bottom of page